PROGRAMY UNIJNE

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
parp_pfr
UE_EFRR_rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach REACT-UE.

Firma realizuje projekt pt. Wykorzystanie systemu informatycznego w pracy firmy oferującej usługi ratownictwa wodnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania Akademii Ratownictwa Wojciech Grzesiak w stanie pandemii, oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocnienie konkurencyjności i odporności przedsiębiorstwa na kolejne kryzysy.

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu wdroży aplikację mobilną do administrowania firmą usługową świadczącą usługi ratownictwa wodnego, umożliwiającą wsparcie organizacyjne przedsiębiorstwa na każdym etapie działalności.

Wdrożenie systemu informatycznego przełoży się pozytywnie na wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy.

Wartość Projektu: 294 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 249 900.00 PLN

Beneficjent: AKADEMIA RATOWNICTWA Wojciech Grzesiak