OFERTA

Obsługa ratownicza na obszarach wodnych/zabezpieczenie ratownicze akwenów wodnych

Obsługa ratownicza na obszarach wodnych i zabezpieczenie ratownicze akwenów wodnych obejmuje kąpieliska, baseny, pływalnie, wszystkie obiekty na terenie których znajdują się niecki basenowe oraz miejsca, które są wykorzystywane do kąpieli w sposób okazjonalny. Zabezpieczenie ratownicze jest wymogiem prawnym, a obowiązek jego organizacji spoczywa na zarządcy obszaru wodnego.

W Akademii Ratownictwa obsługa ratownicza kąpielisk, pływalni i innych obszarów wodnych obejmuje organizację, zarządzanie oraz koordynację szeroko rozumianych działań ratowniczych. Zakres współpracy uzależniony jest od indywidualnych potrzeb. Może być poszerzony o kompleksowe oznakowanie obszaru wodnego oraz wyposażenie go w stosowny i zgodny z wymogami prawa sprzęt ratowniczy lub obejmować wyłącznie obsługę ratowniczą kąpieliska.

Każdorazowo oceniamy oczekiwania oraz sytuację, służąc pomocą w zakresie odpowiedniego przygotowania obszaru wodnego. Liczbę stanowisk ratowniczych oraz wynikające z podziału strefy i ilość ratowników dostosowujemy do potrzeb, w zgodzie z przepisami polskiego prawa.

Zawsze – bez wyjątku – naszym priorytetem jest zapewnienie odbiorcom usługi pełnego komfortu i zagwarantowanie im bezpieczeństwa, umożliwiając beztroską zabawę i realizację celów.

Akademia Ratownictwa działa w oparciu o stosowne przepisy prawa i Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Zabezpieczenie ratownicze imprez okolicznościowych

Imprezy podczas których gromadzi się wielu uczestników wymagają organizacji odpowiedniego zabezpieczenia medycznego. To nie tylko obligatoryjny obowiązek prawny, ale również odpowiedzialność, wynikająca ze świadomości istniejących w sytuacjach imprez masowych zagrożeń. Jeśli impreza okolicznościowa odbywa się nad wodą – najczęściej w szczycie sezonu letniego, nad morzem lub jeziorami, wymaga szczególnego zabezpieczenia i fachowej wiedzy. Powierz to zadanie specjalistom!

Akademia Ratownictwa świadczy usługi zabezpieczenia ratowniczego imprez okolicznościowych w pełnym zakresie. Zabezpieczenie ratownicze i medyczne obejmować może eventy, koncerty, zawody plenerowe i sportowe czy pikniki nad wodą (i nie tylko).

Nasz zespół to wykwalifikowani i doświadczeni profesjonaliści – ratownicy wodni oraz ratownicy medyczni, którzy zadbają o pełne bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Dysponujemy sprzętem do udzielania pierwszej pomocy – w tym sprzętem ratownictwa wodnego (łodzie BL, RIB i skutery motorowodne).

Zakres współpracy jest dostosowany każdorazowo do indywidualnych potrzeb.

Oznakowanie basenów

Zgodne z przepisami oznakowanie basenów reguluje Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zasady obejmują wszystkie baseny i pływalnie publiczne, w tym podlegające zarządowi obiektów hotelowych. W ramach oznakowania basenu funkcjonować muszą indywidualnie opracowane i rozmieszczone z uwzględnieniem charakteru konkretnego miejsca znaki ostrzegawcze, regulamin korzystania z pływalni, regulamin korzystania ze strefy sauny czy odpoczynku – jeśli takie w obiekcie istnieją. Ponadto, oznakowanie basenu to również liczne udogodnienia dla jego użytkowników: pływaki linowe rozdzielające tory, chorągiewki nawrotowe, oznaczenia na dnie basenu (linie torów) i inne.

Opisane wyżej regulacje mają ogromne znaczenie nie tylko ze względu na normy prawne i obowiązujące zarządców przepisy prawa wynikające z Ustawy, ale również – albo przede wszystkim – ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na basenie. Natomiast udogodnienia – choć nie stanowią o bezpieczeństwie, są istotne dla osób, które z basenów korzystają nie tylko rekreacyjnie, ale również treningowo.

Mając na uwadze zarówno przepisy, jak i kwestie bezpieczeństwa, nadrzędnym celem – obok zapewnienia klientom dobrej zabawy i rozrywki – jest więc zorganizowanie funkcjonowania basenu w sposób, który bez żadnych wątpliwości będzie określał nakazy oraz zakazy i sposób korzystania z dostępnych atrakcji, który w żadnej mierze nie narazi gości na niebezpieczeństwo.

Akademia Ratownictwa zajmuje się oznakowaniem basenów i pływalni, dostosowując je do regulacji prawnych. Zadbamy o to, aby użytkownicy przestrzeni byli bezpieczni i czuli się tam komfortowo.

Wyposażenie w sprzęt ratowniczy basenów i kąpielisk

Wszystkie baseny, pływalnie czy kąpieliska objęte są obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 lutego 2012r. sprzętu ratowniczego. Wyposażenie dotyczy sprzętu ratunkowego, pomocniczego, urządzeń sygnalizacyjnych, ostrzegawczych, a także sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych. W zależności od typu obszaru wodnego (kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia czy inne obiekty z nieckami basenowymi), narzucone regulacje przewidują inny wykaz sprzętu i urządzeń.

W Akademii Ratownictwa wiemy o tym wszystko i zajmiemy się tym za ciebie! Dokonamy analizy potrzeb obszaru wodnego, informując o tym, jaki sprzęt jest bezwzględnie wymagany, a jaki zalecany. Zajmiemy się opracowaniem wytycznych w zakresie ilości i rodzajów sprzętu, skoordynujemy zakup wszystkiego, co potrzebne, z uwzględnieniem oferty na dobrych warunkach finansowych oraz zajmiemy się odpowiednim rozmieszczeniem wyposażenia – zgodnie z przepisami prawa, wygodą użytkową zespołu ratowników wodnych i kwestiami podyktowanymi bezpieczeństwem użytkowników.

Kompleksowe czyszczenie niecek basenowych

W Akademii Ratownictwa do kwestii związanych z wodą podchodzimy kompleksowo. Czyszczenie niecek basenowych, kontrola jakości wody, zabezpieczanie basenów na sezon zimowy lub przygotowanie do sezonu letniego, okresowe prace związane z eksploatacją i utrzymaniem niecek oraz wody w dobrym stanie i kondycji – zajmiemy się twoim basenem od A do Z.

Nasze usługi obejmują prace porządkowe, odławianie śmieci, spuszczanie wody, czyszczenie niecek basenowych, kontrolę urządzeń i mechanizmów obsługujących baseny, napuszczanie nowej wody wraz z aplikacją odpowiednich środków chemicznych, kontrolę stanu wody w trybie bieżącym, przygotowanie niecek basenowych do sezonowego zamknięcia oraz do ponownego otwarcia.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, wysokiej jakości, specjalistycznymi środkami chemicznymi oraz wieloletnim doświadczeniem, które jest gwarantem usług na najwyższym poziomie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.