AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Audyt bezpieczeństwa
obszarów wodnych

Bezpieczeństwo obszarów wodnych to składowa wielu elementów. Kompleksowa wiedza obejmuje nie tylko bieżące przepisy prawne wraz z pojawiającymi się w tym zakresie zmianami, ale również znajomość specyfiki i różnic, wynikających z różnych rodzajów zbiorników wodnych. Każdy z nich rządzi się innymi prawami i w inny sposób należy się zająć kwestiami jego bezpieczeństwa użytkowego. W Akademii Ratownictwa woda nie ma przed nami tajemnic – wykonujemy audyty bezpieczeństwa na wskazanych obszarach wodnych.

Audyt bezpieczeństwa obszaru wodnego to usługa, która obejmuje kompleksową analizę – począwszy od norm zatrudnienia ratowników wodnych, konieczny zakres szkoleń, które muszą ich objąć, przez określenie stref nadzoru, rozdział obowiązków w zespole ratowniczym, aż po szczegółową analizę zbiornika wodnego – z uwzględnieniem miejsc zagrożenia i wskazaniem sposobu zabezpieczenia, organizacji wyposażenia, sprzętu i oznakowania obszaru wodnego.

Efektem audytu jest szczegółowo opracowana dokumentacja, zawierająca wszystkie wytyczne i zalecenia, dzięki którym poddany analizie obszar wodny będzie stanowił miejsce nie tylko przyjazne dla użytkowników, ale również zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ergonomią użytkową.